Limburg, unieke grensregio

Het DNA van Limburg

Wie aan de grens woont, groeit ermee op. Kent de gebruiken van de buren, kent hun cultuur. Grenzen betekenen dan geen belemmeringen, maar kansen. Kansen om samen te creëren. Samen te werken, over de grenzen heen. Limburg vormt de Nederlandse verbinding met Europa.

Het langgerekte Limburg heeft een rijke historie van fluïde grenzen en ook anno nu heeft de provincie 351 km. grens met het buitenland en ‘slechts’ 113 km. met de rest van Nederland. Geen wonder dat Limburgers van oudsher over grenzen heen kijken. Om er te werken, te studeren, te stappen of te recreëren.

Internationaal denken en handelen en het spelen met grenzen zit in het DNA van Limburgers. Het is inherent aan de geschiedenis van de provincie en de plek op de kaart. Limburgers zijn aanpakkers. Ondernemend; altijd op zoek naar kansen en nieuwe mogelijkheden. Mede door de historie van de regio, zijn Limburgers in staat om veranderingen tot stand te brengen.

Limburgers zijn ook verbinders; bruggenbouwers. Empathie is Limburgers op het lijf geschreven. De ingebakken eigenheid met andere talen en culturen, in combinatie met de aangeboren flexibiliteit maakt dat Limburgers gemakkelijk en oprechte contacten leggen met anderen; niet denken in verschillen, maar in overeenkomsten.

En of het nu gaat om architectuur, mode, evenementen, gastronomie of het landschap...Limburgers hebben oog voor detail en finesse. Gewoon goed is niet goed genoeg. Het moet top zijn. Juist dat kleine beetje extra aandacht, dat maakt het verschil.

Kortom: Limburgers combineren het beste van drie werelden: een gezonde dosis Hollandse nuchterheid en persoonlijkheid, een beetje Duitse Gründlichkeit en een vleugje ‘joie de vivre’ zoals de Fransen en Belgen dat kennen. Dit maakt Limburg van nature een internationale regio, waar iedereen zich thuis voelt; thuis in het buitenland. Maar bovenal maakt het van Limburgers krachtige partners in (grensoverschrijdende) samenwerkingsverbanden, waarvan alle partijen de vruchten plukken. Limburgers zijn Europeanen, maar met een sterke eigen identiteit. Ze voegen iets toe aan Europa en aan Nederland als handelsnatie. Limburg maakt Nederland groter.