De doelstelling van Connect Limburg is het internationaal vergroten van de reputatie en naamsbekendheid van Limburg om talent, investeerders en toeristen langdurig te binden aan de regio.

Provincie Limburg

De Provincie Limburg is subsidieverstrekker. De financiele middelen zijn vastgelegd in een meerjarenbegroting voor een periode t/m 2025.

Limburg

Limburg is een prachtige provincie met veel potentie. Maar in het buitenland zijn we niet of nauwelijks bekend. Om ervoor te zorgen dat Limburg een gezonde, bedrijvige, welvarende en leefbare regio blijft, moet dat veranderen. Een sterke reputatie van Limburg in het buitenland is een voorwaarde om - nu en in de toekomst - te zorgen voor voldoende bedrijvigheid in onze regio. Dat is de taak van onze nieuwe organisatie, Connect Limburg. Die is uitgerust met een heldere opdracht: Limburg internationaal op de kaart zetten als unieke en grensoverschrijdende regio.

Crossborder

Dat grensoverschrijdende uit zich bijvoorbeeld in kenmerkende initiatieven. Onder grensoverschrijdende initiatieven scharen we activiteiten waarbij Limburgers - individueel of collectief - samenwerken met partners over de grens. De kracht en kern van die samenwerking wordt gevormd door de unieke ligging van Limburg. Het resultaat kan een product of dienst zijn, een nieuwe organisatie, maar ook een grensoverschrijdend evenement. Iedereen kan de initiator van een ‘on brand’ initiatief zijn: een burger, een bedrijf, een maatschappelijke organisatie, een kennisinstelling of een overheidsinstantie.