dutch
Limburg is een van de 12 provincies van Nederland. Gelegen tussen België en Duitsland, wordt Limburg gedomineerd door grenzen. Het langgerekte Limburg heeft 351 km. grens met het buitenland en ‘slechts’ 113 km. met de rest van Nederland. Geen wonder dat Limburgers van oudsher over grenzen heen kijken. Om er te werken, te stappen of te shoppen. Lees meer

Frans Timmermans

Ambassadeurs van Limburg zijn bijzondere mensen die Limburg als unieke grensregio een warm hart toedragen; die zich, op persoonlijke titel, inzetten om Limburg internationaal op de kaart te zetten. Een van deze ambassadeurs is de heer Frans Timmermans, voormalig Minister van buitenlandse zaken van Nederland en huidige eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie.